Badania, projekty

dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska

  • 2010 Wpływ chronotypu na sprawność funkcji poznawczych oraz aktywność okołodobową osób zdrowych. Związek z genami kandydującymi centralnego zegara biologicznego.
  • 2011 Badanie haplotypów genu oraz stężenia białka w surowicy czynnika neurotrofowego mózgopochodnego (BDNF) oraz ich asocjacja z funkcjami poznawczymi u osób zdrowych.
  • 2012 Funkcjonowanie poznawcze osób wybudzonych ze śpiączki.
  • 2012 Porównanie aktywności mózgowej podczas wykonania wersji kategorialnej i literowej zadania oceniającego fluencję słowną- badania neuroobrazowe metodą PET.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
Pracownia Neuropsychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz