Publikacje

dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 • Szczepankiewicz A, Bręborowicz A, Skibińska M, Wiłkość M, Tomaszewska M, Hauser J. Association analysis of brain-derived neurotrophic factor gene polymorphisms in asthmatic children. Pediatr. Allergy Immunol. 2007 Vol. 18 s. 293-297.
 • Dróżdż W, Borkowska A, Wiłkość M, Halota W, Dybowska D, Rybakowski JK. Chronic paranoid psychosis and dementia following interferon-α treatment of hepatitis C: a case report. Pharmacopsychiatry 2007 Vol. 40 s. 146-148.
 • Pracki T, Pracka D, Ziółkowska-Kochan M, Tafil-Klawe M, Szota A, Wiłkość M. The modified Color Density Spectral Array - an alternative method for sleep presentation. Acta Neurobiol. Exp. 2008 Vol. 68 s. 516-518.
 • Szczepankiewicz A, Brębowicz A, Skibińska M, Wiłkość M, Tomaszewska M, Hauser J. Association analysis of tyrosine kinase FYN gene polymorphisms in asthmatic children.  Int. Arch. Allergy Immunol. 2008 Vol. 145 s. 43-47.
 • Szczepankiewicz A, Rybakowski JK, Skibińska M, Dmitrzak-Węglarz M, Leszczyńska-Rodziewicz A, Wiłkość M, Hauser J. FYN kinase gene: another glutamatergic gene associated with bipolar disorder? Neuropsychobiology 2009 Vol. 59 s. 178-183.
 • Wiłkość M, Hauser J, Tomaszewska M, Dmitrzak-Węglarz M, Skibińska M, Szczepankiewicz A, Borkowska A. Influence of dopaminergic and serotoninergic genes on working memory in healthy subjects. Acta Neurobiol. Exp. 2010 Vol. 70 nr 1 s. 86-94.
 • Szczepankiewicz A, Leszczyńska-Rodziewicz A, Pawlak J, Rajewska-Rager A,  Dmitrzak-Węglarz M, Wiłkość M, Skibińska M, Hauser J. Glucocorticoid receptor polymorphism is associated with major depression and predominance of depression in the course of bipolar disorder. J. Affect. Disord. 2011 Vol. 134 nr s. 138-144.
 • Borkowska A, Wiłkość M, Rybakowski J. Wpływ donepezilu na zaburzenia pamięci operacyjnej u osób z chorobą Alzheimera. Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2003 nr 4 s. 95-101.
 • Borkowska A, Wiłkość M, Tomaszewska M, Dróżdż W. Wpływ donepezilu na funkcje poznawcze u pacjentów z chorobą Alzheimera, uprzednio leczonych riwastygminą. Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2004 nr 4 s. 477-483.
 • Borkowska A, Tomaszewska M, Wiłkość M, Cichosz A, Dróżdż W, Rybakowski J. Korzystne efekty dodania walproinianu do leczenia donepezilem w chorobie Alzheimera - doniesienie wstępne. Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2006 nr 1 s. 19-25.
 • Dróżdż W, Borkowska A, Wiłkość M, Tomaszewska M, Halota W, Pawłowska M, Dybowska D, Rybakowski J. Przewlekłe zaburzenia psychotyczne i otępienie u chorego z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C w następstwie leczenia pegylowanym interferonem-α i rybawiryną. Opis przypadku. Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2006 nr 2 s. 87-92.
 • Borkowska A, Wiłkość M, Tomaszewska M, Rybakowski J. Pamięć operacyjna: zagadnienia neuropsychologiczne i neurobiologiczne. Psychiatr. Pol. 2006 T. 40 nr 3 s. 383-399.
 • Dróżdż W, Wierczyrska H, Tomaszewska M, Wiłkość M, Jaracz M, Borkowska A. Cechy wypalenia zawodowego u pielęgniarek pracujących w oddziale opieki paliatywnej i oddziale onkologicznym. Badanie pilotażowe. Lęk i Depresja 2007 T. 12 nr 4 s. 200-211.
 • Dróżdż W, Tomaszewska M, Wiłkość M, Jaracz M, Borkowska A. Zespół wypalenia zawodowego u personelu oddziałów opieki paliatywnej. Lęk i Depresja 2007 T. 12 nr 4 s. 189-199.
 • Borkowska A, Warwas I, Wiłkość M, Dróżdż W. Neuropsychologiczna ocena dysfunkcji poznawczych w depresji po udarze mózgu. Psychiatria 2007 T. 4 nr 2 s. 39-44.
 • Borkowska A, Wiłkość M, Tomaszewska M, Skibińska M, Dmitrzak-Węglarz M, Dróżdż W, Hauser J. Związek sprawności pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych z polimorfizmem genu czynnika neurotrofowego pochodzenia mózgowego (Brain Derived Neurotrophic Factor - BDNF) u osób zdrowych. Psychol. Etol. Genet. 2007 T. 16 s. 33-47.
 • Wiłkość M, Augustyńska B, Araszkiewicz A, Sobieralska-Michalak K, Dudzic-Koc A, Bijakowski P. Cognitive functions in alcohol dependent patients. A description of a new cognitive battery - QMT (Quick Mind Testing). Med. Biol. Sci. 2009 T. 23 nr 4 s. 51-57.
 • Pilaczyńska-Jodkiewicz E, Wiłkość M. Depresję można pokonać. Zmień perspektywę. Wiad. Akad. 2009 nr 4 s. 24-25.
 • Augustyńska B, Araszkiewicz A, Odrowąż-Sypniewska G, Woźniak A, Wiłkość M, Mierzwa G, Kosmowski W, Kuligowska-Prusińska M, Mila-Kierzenkowska M, Ogłodek E. Assessment of tissue inhibitor of metalloproteinase (TIMP-3) concentration in alcohol dependent inpatient women. W: Wellness and success. Vol. 2. Pod red. G. Olechowik. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2009 s. 11-22.
 • Adamczyk W, Pracka D, Pracki T, Szulc K, Tafil-Klawe M, Ziółkowska-Kochan M, Jaracz M, Wiłkość M, Kalmus P. Influence of bright light therapy on sleep-wake rhythm. W: Wellness and support in good health and sickness. Pod red. H. Wiktora. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2009 s. 15-23.
 • Pracka D, Pracki T, Łaszewska K, Tafil-Klawe M, Wiłkość M, Jaracz, Ziółkowska-Kochan M, Pospiech W, Kalmus P. Influence of bright light therapy on psychophysiological parame of day activity workers. W: Wellness and support of environment in good health and sickness. Pod red. K. Turowskiego. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2010 s. 219-234.
 • Dąbkowska M, Araszkiewicz A, Dąbkowska A, Wiłkość M. Separation anxiety in children and adolescents. W: Different views of anxiety disorders. Ed. S. Selek. Rijeka: InTech, 2011 s. 313-338.

Doniesienia zjazdowe:

 • Wiłkość M, Tomaszewska M, Borkowska A, Skibińska A, Szczepankiewicz A, Czerski PM, Hauser J,  Rybakowski JK. Cognition and BDNF gene polymorphisms in healthy subjects. World J. Biol. Psych. 2005 Vol. 6 suppl. 1 s. 355. 8th World Congress of Biological Psychiatry. Vienna, Austria, 28 VI-3 VII 2005. Abstracts.
 • Czerski PM, Karpushova A, Wiłkość M, Kapelski P, Godlewska B, Tomaszewska M, Leszczyńska-Rodziewicz A, Schulze TG, Georgi A, Hauser J, Landowski J, Borkowska A,  Nothen MM, Cichon S. Association analysis between SNPS in DISC1 and schizophrenia in the Polish population. Am. J. Med. Genet. B 2006 Vol. 141B nr 7 s. 795. XIVth World Congress of Psychiatric Genetics. Cagliari, Italy, 28 X-1 XI 2006.
 • Borkowska A, Rybakowski JK, Tomaszewska M, Wiłkość M, Skibińska M, Dmitrzak-Węglarz M, Hauser J. N-back test in healthy subjects: relation to candidate genes for major psychoses. Am. J. Med. Genet. B 2006 Vol. 141B nr 7 s. 752. XIVth World Congress of Psychiatric Genetics. Cagliari, Italy, 28 X-1 XI 2006.
 • Tomaszewska M, Borkowska A, Wiłkość M, Skibińska M, Dmitrzak-Węglarz M, Hauser J. The Stroop Test in healthy subjects and candidate genes for major psychoses.  Am. J. Med. Genet. B 2006 Vol. 141B nr 7 s. 752-753. Psychiatric Genetics. Cagliari, Italy, 28 X-1 XI 2006.
 • Wiłkość M, Borkowska A, Tomaszewska M, Skibińska M, Szczepankiewicz A, Dmitrzak-Węglarz M, Hauser J, Rybakowski J. Wisconsin Card Sorting Test in healthy subjects and psychiatric candidate genes. Am. J. Med. Genet. B 2006 Vol. 141B nr 7 s. 753. XIVth World Congress of Psychiatric Genetics. Cagliari, Italy, 28 X-1 XI 2006.
 • Borkowska A, Rybakowski J, Akiskal HS, Wiłkość M, Tomaszewska M, Kosmowska M, Rajewska-Rager A, Rybakowski JK. Validation of the Polish version of the TEMPS-A scale. Bipolar Disord. 2006 Vol. 8 suppl. 1 s. 45. 2nd Biennale Conference of the International Society for Bipolar Disorder. Edinburgh, Scotland, 2-4 VIII 2006.
 • Borkowska A, Tomaszewska M, Wiłkość M, Cichosz J, Rybakowski J. Addition of valproate to donepezil treatment in patients with Alzheimer`s disease. Int. J. Neuropsychopharmacol. 2006 suppl. 1 s. 204. XXV CINP Congress. Chicago, 9-13 VII 2006. Abstracts.
 • Tomaszewska M, Wiłkość M, Borkowska A, Skibińska M, Szczepankiewicz A, Dmitrzak-Węglarz M, Hauser J, Rybakowski J. Pamięć operacyjna i funkcje wykonawcze u osób zdrowych a polimorfizm genów: DRD1, COMT, BDNF i kinazy Fyn. Wiad. Psychiatr. 2006 T. 9 supl. do nr 2 s. 34. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Anhedonia: od neurobiologii do psychopatologii". Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne. Międzyzdroje, 9-10 VI 2006.
 • Dróżdż W, Borkowska A, Wiłkość M, Tomaszewska M, Halota W, Pawłowska M, Dybowska D, Rybakowski JK. Chronic psychotic disorder and cognitive decline associated with lowdose interferon-α treatment of hepatitis C: a case report. Eur. Psychiatry 2007 Vol. 22 suppl. 1 s. S296. 15th AEP Congress. Association of European Psychiatrists. Madrid, Spain, 17-21 III 2007. Abstract book.
 • Jaracz M, Bieliński M, Tomaszewska M, Wiłkość M, Dróżdż W, Szczęsny W, Tretyn A, Dąbrowiecki S,  Junik R, Borkowska A. Pamięć operacyjna, funkcje wykonawcze i objawy depresji u osób z patologiczną otyłością. Psychiatr. Pol. 2007 T. 41 nr 3 supl. s. 238-239. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich. Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych. Szczecin, 14-16 VI 2007. Streszczenia prac.
 • Wiłkość M,  Tomaszewska M, Dmitrzak-Węglarz M, Skibińska M, Hauser J,  Rybakowski J, Szczepankiewicz A, Borkowska A. Test Sortowania Kart Wisconsin a polimorfizm genów związanych z rozwojem mózgu w grupie osób zdrowych. Psychiatr. Pol. 2007 T. 41 nr 3 supl. s. 347. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich. Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych. Szczecin, 14-16 VI 2007. Streszczenia prac.
 • Borkowska A, Tomaszewska M, Akiskal H, Kosmowska M, Rajewska-Rager A, Dróżdż W, Wiłkość M, Rybakowski J. Walidacja polskiej wersji skali TEMPS-A. Psychiatr. Pol. 2007 T. 41 nr 3 supl. s. 206-207. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich. Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych. Szczecin, 14-16 VI 2007. Streszczenia prac.
 • Szczęsny W, Wiłkość M, Dróżdż W, Jaracz M, Dąbrowiecki S, Junik R, Tretyn A, Borkowska A. Zaburzenia funkcji poznawczych i depresja u chorych z patologiczną otyłością. Psychiatr. Pol. 2007 T. 41 nr 3 supl. s. 166-167. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich. Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych. Szczecin, 14-16 VI 2007. Streszczenia prac.
 • Borkowska A, Wiłkość M, Jaracz M, Bieliński M, Tomaszewska M. Zaburzenia funkcji poznawczych u chorych z pierwszym epizodem schizofrenii uczestniczących w programie EUFEST. Psychiatr. Pol. 2007 T. 41 nr 3 supl. s. 13-14. XLII Zjazd Psychiatrów Polskich. Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych. Szczecin, 14-16 VI 2007. Streszczenia prac.
 • Jaracz M, Wiłkość M, Tomaszewska M, Bieliński M, Dąbrowiecki S, Junik R, Tretyn A, Borkowska A. Funkcje poznawcze i objawy depresji u osób z patologiczną otyłością. W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. "Funkcje poznawcze a farmakoterapia" pamiętnik konferencyjny. Wisła, 13-15 XII 2007. [B.m., 2007] s. 67.
 • Borkowska A, Wiłkość M, Jaracz M, Kosmowska M, Rajewska-Rager A,  Rybakowski J, Akiskal HS. TEMPS-A scale in healthy subjects in Polish population. Bipolar Disord. 2008 Vol. 10 suppl. 1 s. 71. 3rd Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorders. Delhi, India, 27-28 I 2008. Agra, India, 30 I 2008.
 • Jaracz M, Tomaszewska M, Wiłkość M, Jaracz J, Cierpialkowska L, Borkowska A. Working memory and executive functions in remitted bipolar and unipolar subjects: a controlled study. Bipolar Disord. 2008 Vol. 10 suppl. 1 s. 79. 3rd Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorders. Delhi, India, 27-28 I 2008. Agra, India, 30 I 2008.
 • Wiłkość M, Jaracz M, Tomaszewska M, Bieliński M, Dróżdż W, Junik R, Tretyn A, Borkowska A. Working memory, executive function and depressive symptoms in subjects with pathological obesity. Bipolar Disord. 2008 Vol. 10 suppl. 1 s. 89-90. 3rd Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorders. Delhi, India, 27-28 I 2008. Agra, India, 30 I 2008.
 • Dróżdż W, Borkowska A, Wiłkość M, Tomaszewska M, Kozielewicz D, Dybowska D, Halota W. Cognitive dysfunctions in patients with chronic hepatitis C. Ceska a Slovenska Psychiatr. 2008 Vol. 104 suppl. 2 s. 1083. XIV World Congress of Psychiatry. Prague, Czech Republic, 20-25 IX 2008. Abstracts.
 • Junik R, Bieliński M, Borkowska A, Kamińska A, Jaracz M, Bronisz A, Sobiś-Żmudzińska M, Tomaszewska M, Wiłkość M. Dysfunkcja czołowa u chorych z otyłością - związek z objawami depresji i wydzielaniem kortyzolu. Endokrynol. Pol. 2008 T. 59 supl. A s. 111. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 IX 2008.
 • Junik R, Bieliński M, Borkowska A, Kamińska A, Jaracz M, Bronisz A, Tomaszewska M, Wiłkość M. Dysfunkcja czołowa u chorych z otyłością - związek z objawami depresji i wydzielaniem wisfatyny. Endokrynol. Pol. 2008 T. 59 supl. A s. 111-112. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 IX 2008.
 • Borkowska A, Jaracz M, Dróżdż W, Tomaszewska M, Wiłkość M, Surya NK, Dąbrowiecki S, Tretyn A, Akiskal H, Junik R. Temps-a scale in patients after surgery operation because of pathological obesity. Eur. Psychiatry 2008 Vol. 23 suppl. 2 s. S179. 16th AEP Congress. Association of European Psychiatrists. Nice, France, 5-9 IV 2008. Abstract book.
 • Tomaszewska M, Wiłkość M, Borkowska A. Validation and normalisation data for the Stroop, TMT and N-back tests in the Polish population. Eur. Psychiatry 2008 Vol. 23 suppl. 2 s. S294. 16th AEP Congress. Association of European Psychiatrists. Nice, France, 5-9 IV 2008. Abstract book.
 • Jaracz M, Wiłkość M, Bieliński M, Tomaszewska M, Dróżdż W, Dąbrowiecki S, Junik R, Tretyn A, Borkowska A. Working memory, executive function and depressive symptoms in subjects with pathological obesity. Eur. Psychiatry 2008 Vol. 23 suppl. 2 s. S182. 16th AEP Congress. Association of European Psychiatrists. Nice, France, 5-9 IV 2008. Abstract book.
 • Jaracz M, Wiłkość M, Tomaszewska M, Bieliński M, Dąbrowiecki S, Junik R, Tretyn A, Borkowska A. Funkcje poznawcze i objawy depresji u osób z patologiczną otyłością. W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. "Funkcje poznawcze a farmakoterapia". Wisła, 13-15 XII 2007. Pamiętnik konferencyjny. [B.m., 2008] s. 67.
 • Tomaszewska M, Wiłkość M, Skibińska M, Szczepankiewicz A, Dmitrzak-Węglarz M, Hauser J. Pamięć operacyjna i funkcje wykonawcze u osób zdrowych a polimorfizm genów: DRD1, COMT, BDNF i kinazy Fyn. W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii. "Funkcje poznawcze a farmakoterapia". Wisła, 13-15 XII 2007. Pamiętnik konferencyjny. [B.m., 2008] s. 75-76.
 • Augustyńska B, Araszkiewicz A, Kosmowski W, Wiłkość M, Woźniak A, Odrowąż-Sypniewska G, Kuligowska-Prusińska M. Interleukin-12 (IL-12) concentration among alcohol dependent inpatient women. Alcohol. Clin. Exp. Res. 2010 Vol. 34 nr 6 suppl. s. 87. 33rd Annual Scientific Meeting of the Research Society on Alcoholism. San Antonio, Texas, 26-30 VI 2010.
 • Augustyńska B,  Araszkiewicz A, Wiłkość M. Kosmowski W. Funkcje poznawcze u osób uzależnionych od alkoholu. Psychiatr. Pol. 2010 T. 44 nr 3 supl. s. 216-217. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich. Poznań, 23-26 VI 2010.
 • Augustyńska B,  Araszkiewicz A, Wiłkość M. Ocena wybranych parametrów biochemicznych u mężczyzn uzależnionych od alkoholu. Psychiatr. Pol. 2010 T. 44 nr 3 supl. s. 217. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich. Poznań, 23-26 VI 2010.
 • Czerski P, Kapelski P, Leszczyńska-Rodziewicz A, Hauser J, Tomaszewska M, Wiłkość M, Maciukiewicz M, Godlewska B, Cichon S. Wspólne elementy w genetycznej predyspozycji do schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej - na przykładzie genów DISC1 i FAT1. Psychiatr. Pol. 2010 T. 44 nr 3 supl. s. 155. XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich. Poznań, 23-26 VI 2010.
 • Augustyńska B, Araszkiewicz A, Grodzki L, Odrowąż-Sypniewska G, Kuligowska-Prusińska M, Wiłkość M. Zaburzenia depresyjne oraz ocena wybranych parametrów biochemicznych u kobiet uzaleznionych od alkoholu. Psychiatr. Pol. 2010 T. 44 nr 3 supl. s. 230.
 • Augustyńska B, Araszkiewicz A, Wiłkość M, Rakowski A, Woźniak A. Ocena funkcji poznawczych przed i po cyklu treningów u kajakarzy kadry narodowej. W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej "Medycyna w sporcie i aktywności fizycznej". Bydgoszcz, 13-15 X 2011. Program/streszczenia. {Bydhgoszcz, 2011] s. 28-29.
 • Augustyńska B, Araszkiewicz A, Wiłkość M, Rakowski A, Woźniak A. Ocena funkcji poznawczych przed i po zastosowaniu krioterapii w treningu kajakarzy kadry narodowej. W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej "Medycyna w sporcie i aktywności fizycznej". Bydgoszcz, 13-15 X 2011. Program/streszczenia. {Bydhgoszcz, 2011] s. 27-28.
 • Wiłkość M, Pracka D, Augustyńska B, Pracki T, Dmitrzak-Węglarz M. Neuropsychological, physiological and molecular correlates of chronotype in healthy subjects. Int. J. Psychol. 2012 Vol. 47 suppl. s. 591.
 • Dąbkowska M, Wiłkość M, Chytra-Gędek W, Mitros M. Ocena fluencji słownej u dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi oraz z zespołem nadpobudliwości ruchowej. Wiad. Psychiatr. 2012 T.15 supl. s. 11. 26 Konferencja Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Poznanie i funkcjonowanie społeczne - zaburzenia u dzieci i młodzieży. Warszawa, 21-22 IX 2012.
 • Wiłkość M, Pracki T, Dmitrzak-Węglarz M, Pracka D, Augustyńska B. Association between TIMELESS gene polymorphisms, chronotype, activity and cognitive functions in healthy subjects from Polish population. W: International Congress on Chronobiology 2012. Delhi, 3-7 X 2012. [B.m., 2012] s. 92.
 • Dmitrzak-Węglarz M,  Wiłkość M, Pawlak J, Leszczyńska-Rodziewicz A, Araszkiewicz A, Hauser J. Morning and evening chronotype and sleep quality in mood disorders - pilot study. W: International Congress on Chronobiology 2012. Delhi, 3-7 X 2012. [B.m., 2012] s. 75.
 • Pracki T, Wiłkość M, Dmitrzak-Węglarz M, Pracka D, Augustyńska B. Geny centralnego zegara biologicznego a aktywność okołodobowa u osób zdrowych w populacji polskiej. W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Medycyna Snu 2012. Bydgoszcz, 5-6 X 2012. Doniesienia oryginalne. [B.m., 2012]
 • Pracki T, Pracka D, Wiłkość M. Nowa technika prezentacji przebiegu widma mocy EEG. W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Medycyna Snu 2012. Bydgoszcz, 5-6 X 2012. Doniesienia oryginalne. [B.m., 2012]
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
Pracownia Neuropsychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz