Pracownia Neuropsychologii

Pracownia Neuropsychologii powołana została w roku akademickim 2010/2011. Kierownikiem Pracowni jest dr hab. Monika Wiłkość-Dębczyńska.

W ostatnich latach Pracownia uczestniczyła w realizacji dwóch grantów NCN: "Wpływ chronotypu na sprawność funkcji poznawczych oraz aktywność okołodobową osób zdrowych. Związek z genami kandydującymi centralnego zegara biologicznego" oraz "Badanie haplotypów genu oraz stężenia białka w surowicy czynnika neurotrofowego mózgopochodnego (BDNF) oraz ich asocjacja z funkcjami poznawczymi u osób zdrowych".

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
Pracownia Neuropsychologii
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz